Jak vznikl svátek Valentýna a jak ho (ne)slavíme

14. února v našem kalendáři vidíme, že svátek má Valentýn (a nově i Valentýna). Ve svém okolí znám mnoho těch, kteří Valentýna neslaví, a mnoho těch, kteří tento, i když všední den, považují za dobrou příležitost udělat radost svým blízkým a milovaným. Jistě jste někdy přemýšleli o tom, kde se tento svátek vzal. Mnohé prameny uvádějí, že se u nás v ČR rozšířil až po roce 1989. Import „nákupní horečky“ relativně krátce po rozdání vánočních dárků, se tomuto komerčnímu pohledu nedá upřít, ale na druhou stránku mi moje babička vyprávěla, jak Valentýna s dědou slavili už za první republiky…

A jak to tedy se svatým Valentýnem bylo? Dle dostupných pramenů měl být biskupem v dnešním Terni, antickém městě Interamna, původem měl být urozený Říman. Tento křesťanský svatý vynikal nejen v motlitbách, ale i v léčení nemocí. Proč se stal patronem lásky? Říká se, že tajně křtil a oddával mladé zamilované dvojice. A druhý názor tvrdí, že před smrtí zanechal dceři žalářníka dopis s pozdravem Tvůj Valentýn.

V Anglii pak v 18. století vzpomínka na svatého Valentýna vyústila v tradici, kdy si v tento den milenci dávali najevo vzájemnou lásku pozornostmi, dárky a velmi typicky psanými kartičkami, valentýnkami.

Zajímavé je, že Vatikán v roce 1969 světce Valentýna vyškrtl ze všeobecného římského kalendáře, ale jeho svatořečení zrušeno nebylo.

A jak je to v Řecku? Svátek svatého Valentýna tam slaví, ale patronem zamilovaných je pro řeckou církev Hyacinth z Caesareje. Protože se však neprosadil v celé Evropě, v současnosti má svatý Valentýn větší význam i v Řecku a tradice tohoto svátku je tam 14. února obdobná jako v jiných zemích, tj. s drobnými dárečky, květinami a rovněž večeří i dobrým vínem.

přihlaste se